2019.06.07

1+1

1+1

Là phép tính đơn giản mà ai cũng đều đc học từ tấm bé. Tuy nhiên vào nhiều trường hợp 1+1 có thể thành 3hay 4, và ngược lại có thể sẽ về 0.

Thời gian gần đây, bộ máy nhân sự dưới bệnh viện có sự thay đổi khá lớn khiến cho nhiều bộ phận phải thay đổi luôn cách làm việc. Tất nhiên, ban đầu không thể vận hành 1 cách trơn tru, và kết quả  của phép 1+1 đã không thể là 2. Qua nhiều lần chỉnh sửa nhân lực và cả cách làm việc, dần dần tình hình đã được cải thiện.

Để cho phép 1+1 có thể đạt được kết quả 3,4,5 mọi người sẽ phải cố gắng hơn nữa…


1+1=2。
誰でも知っている簡単な計算だけど、時と場合によって1+1は3にも4にもなる事があり、逆に1+1=0になる可能もあります。

最近日大では色々な事が変化していく為、若干仕事のやり方も新しくなった。
もちろん最初から、1+1=2にはなれなかった。
チームや仕事のやり方の見直しをしていくうちにだんだんと良くなってきました。

これからも皆さんと1+1が3、4、5になれるように頑張りたいと思います。

TOAN
Toan Nguyen Thanh
看護助手

ベトナム出身。ダナン大学情報技術科卒業後、ベトナムのIT会社でSEを経て、日本に来日。現在日本語学校にて日本語勉強中。

好きなこと:音楽鑑賞(ベトナムPOP)、映画鑑賞(アクション、ホラー系)、運動すること

TOAN's OTHER EPISODE